Cito1

De basisschooltijd eindigt met de cito-toets. Voor de meeste kinderen is dat heel spannend. Wat als je net je dag niet hebt? Wat als je te zenuwachtig bent? De kans daarop wordt aanzienlijk kleiner met een goede voorbereiding. Oefenen, oefenen, oefenen, dat is de truc. Zo is het nieuwe er al af zodra de echte toets komt.

We zorgen dat de leerling vertrouwen in eigen kunnen opbouwt en gewend raakt aan de vraagstelling die er in de cito-toets voorkomt. Ook focussen we ons op het tempo waarop die vragen beantwoord worden. We leren de leerling zichzelf te blijven controleren en optimaal gebruik te maken van de tijd die er voor de toets staat. We leren ze niet te lang te blijven hangen bij de moeilijke vragen, maar zodra ze ergens niet uitkomen, eerst door te gaan naar de vragen die makkelijker te beantwoorden zijn.

Ook bij de ondersteuning ter voorbereiding op de cito-toets vinden wij het belangrijk dat leren ook als leuk wordt ervaren. Daarom maken we vooral bij de reken- en taalvaardigheden gebruik van beeldend lesmateriaal. Daarnaast maken we gebruik van digitaal lesmateriaal om afwisseling te bieden. We maken met de leerlingen ook theorieblaadjes die ze later nog eens na kunnen lezen. Door herhaling blijft de behandelde theorie veel beter hangen.