proefjes lab 10

Leren door te proberen

Bij het HuiswerkLab houden we van het experiment. Veel onderwerpen die op school aan bod komen zijn best abstract. Ze zijn soms moeilijk écht te begrijpen zonder er daadwerkelijk mee in aanraking te komen. Bij het HuiswerkLab proberen we zoveel mogelijk principes uit bijvoorbeeld de scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde tastbaar en daardoor inzichtelijk te maken.


De experimenterende mens

Het experiment is de basis van het wetenschappelijk principe. Maar niet alleen in de wetenschap is experimenteren belangrijk. Zelfs de jongste kinderen zijn voortdurend dingen aan het proberen om hun wereld te begrijpen. Experimenteren is wat ons menselijk maakt. Ook in de kleuterklas zijn kinderen nog volop bezig met dingen uitproberen.

Praktisch versus theoretisch 

Op een gegeven moment wordt er van kinderen verwacht dat zij al hun kennis uit boeken gaan opdoen. De manier van leren verschuift naar praktisch naar theoretisch. Dat heeft natuurlijk allerlei voordelen; sommige kennis kun je nu eenmaal niet aan eigen handen ondervinden. Maar die nadruk op het theoretische heeft ook nadelen. Het maakt dat we steeds meer gedistantieerd raken van het materiaal. De connectie met de werkelijkheid wordt minder. Daardoor is het makkelijk om de aandacht en interesse in de stof te verliezen. 


De connectie met de realiteit

Van experimenteren raken leerlingen betrokken. De theorie krijgt de verbinding met de realiteit terug. De lesstof krijgt weer betrekking op je leven. Dat werkt motiverend en biedt inzichten die tekst en plaatjes alleen niet bieden. Kwartjes vallen sneller als je ze zelf hebt opgegooid. 

 

licht hwl met logo
IMG_20180401_125841 (2)
natuurkunde bal met logo
thee