Het schoolvak maatschappijleer omvat verschillende hoofdthema's; parlementaire democratie, de Nederlandsche rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving.  

Op deze plek lichten we regelmatig nieuwe maatschappelijke thema's uit; leuke weetjes, ezelbruggetjes, illustraties, links naar handige video's en websites die dieper op de onderwerpen in gaan.