website boeken

''Geen mens is precies hetzelfde''

Iedere leerling is anders

Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten en struikelblokken. Wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet. Daar houden we bij het HuiswerkLab rekening mee. Inzicht krijgen in het leerproces van de leerling is de eerste stap naar maatwerk. Wij leren de leerlingen zo goed mogelijk kennen en passen ons onderwijs aan op hun individuele bijzonderheden en de voorkeuren van de ouders. Onze begeleiding is maatwerk. 


Differentiatie op verschillende gebieden

Bij het HuiswerkLab begeleiden we leerlingen met verschillende achtergronden en met verschillende niveaus; van vmbo tot en met gymnasium. Iedere leerling komt bij ons binnen met een hulpvraag. Voor de een is deze vraag al concreter dan voor de ander. Samen gaan we op zoek naar welke leerstijl passend is. Dit kan per schoolvak verschillend zijn. Wiskunde vraagt om een andere aanpak dan bijvoorbeeld geschiedenis of Engels. 

huiswerklab vierkant website 4 - kopie (6)

Ook houden we hierbij rekening met de interesses van de leerling. De mate waarin we de leerling begeleiden hangt af van de behoefte en van wat nodig is. Sommige leerlingen vinden het prettig om vaker zelfstandig aan de slag te gaan, en andere leerlingen hebben juist meer behoefte aan intensievere begeleiding. In beide gevallen zorgen wij ervoor dat we inzicht blijven houden in het leerproces van de leerling, en bijsturen waar nodig.

Kleinschalig

In tegenstelling tot het onderwijs op de meeste reguliere scholen dat vaak noodgedwongen klassikaal en grootschalig is, richten wij ons zoveel mogelijk op het individu. Door onze kleinschaligheid is er veel persoonlijke aandacht. Per begeleider zijn er nooit meer dan vijf leerlingen. Zo zit je nooit lang met een vraag.