motivatie banner 3 (2)

''Niets stimuleert motivatie zo sterk als het ervaren van succes.''

Vierkante foto_s HUISWERKLAB (3)

Zelfvertrouwen

Het ontwikkelen van vertrouwen in je eigen vaardigheden vinden we belangrijk. Wij coachen de leerlingen hierin door betrokken te zijn bij hun leerproces. Wij leggen de focus op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld én een positief schoolbeeld. Zelfvertrouwen is hierbij een cruciale factor. We stellen, samen met de leerling, haalbare leerdoelen op. Wanneer zo’n doel behaald is zal dit een positieve invloed hebben op de verdere inzet. De huiswerkbegeleiders zullen de leerlingen altijd positief benaderen. De begeleiding dient steeds een bijdrage te leveren aan de motivatie van de leerling.


Positieve benadering

Niets stimuleert motivatie zo sterk als het ervaren van succes. Het verwijzen naar eerder behaalde goede resultaten en het benadrukken van de goede aspecten in deels foute antwoorden is veel effectiever dan het benoemen van de fouten. Hier spelen we op in; positieve feedback. Wanneer de leerlingen positieve leerervaringen meemaken, zijn ze meer gemotiveerd. Ze moeten zich gezien en uitgedaagd voelen.

Met het oog op de toekomst

Waarom zit je eigenlijk op school? Heb je wel eens goed nagedacht over wat voor kansen je schooltijd jou biedt? Zit je alleen op school omdat je nu eenmaal leerplichtig bent of besef je je al dat je toekomst voor een deel bepaald wordt door je opleiding? Wat wil je later worden?  Dit soort vragen zijn heel belangrijk. Het is helemaal niet raar als je dit allemaal nog niet weet. Maar het is wel het onderzoeken waard! Hoe beter je deze vragen kunt beantwoorden, hoe meer je gemotiveerd zal zijn. 


Motivatie vergroten door interactief lesmateriaal

Onze begeleiders zijn gespecialiseerd in het op verschillende manieren uitleggen van de meest moeilijke onderwerpen. We werken met fysiek lesmateriaal, filmpjes en allerlei soorten software. Zo maken we theorie tastbaar en inzichtelijk. Samen gaan we op zoek naar de strategie die het best bij je past. We vinden het belangrijk om te laten zien dat leren vaak ook leuk kan zijn! Door middel van korte proefjes kunnen we de leerstof duidelijk maken. Leren door te experimenteren!

motivatie1