Fysica is een ander woord voor natuurkunde. Bij dit schoolvak wordt onder andere de focus gelegd op het onderzoeken van de algemene eigenschappen van materie, energie en straling. De onderwerpen die aan bod komen zijn uiteenlopend, zoals faseovergangen, elektriciteit, kracht, licht en geluid. 

Op deze plek lichten we regelmatig nieuwe natuurkundige thema's uit; leuke weetjes, ezelbruggetjes, illustraties, links naar handige video's en websites die dieper op de onderwerpen in gaan.   

natuurkunde bal met logo

De Newtonpendel

Dit is een toestel waar de derde wet van Isaac Newton mee wordt laten zien; de wet van behoud van impuls en energiebehoud.

Als je een balletje aan het uiteinde van een hoogte loslaat, zal dit terugvallen tegen de andere balletjes. Het balletje aan het andere uiterste zal vervolgens in beweging worden gebracht en tot dezelfde hoogte komen als het eerder losgelaten balletje. In de praktijk zal deze beweging langzamerhand stoppen. Dit komt o.a. door energieverlies bij botsing en door luchtwrijving. 

licht hwl met logo

Prisma kubus

Dit is niet zomaar een glazen kubus. Deze kubus is opgebouwd uit vier prisma's. Behalve dat een prisma een meetkundige vorm is, heeft het woord ook een natuurkundige betekenis. Het is het object waarmee Newton uitgevonden heeft dat wit licht is opgebouwd uit alle kleuren van de regenboog. Wanneer je er wit licht in schijnt, splitst het zich op in de kleuren waaruit het is opgebouwd. In sommige optische apparaten, zoals beamers en camera's, worden prisma kubussen gebruikt om het beeld in rood, groen en blauw op te splitsen. De prisma kubus die we op het HuiswerkLab hebben is vooral mooi!